Як нараховуються бали за завдання ЗНО в 2022 році

Український центр оцінювання якості освіти затвердив правила нарахування балів за виконання завдань зовнішнього незалежного тестування в 2022 році.

Завдання ЗНО-2022 з різних предметів будуть розділені на 10 типів, далі наведено інформацію скільки тестових балів можна отримати за виконання певних завдань.

1. Вибір однієї правильної відповіді

Завдання, в яких необхідно вибрати одну правильну відповідь з 3-5 запропонованих будуть оцінюватися 1 балом, якщо вказано правильну відповідь або 0 балів – якщо вибрана неправильна відповідь або вказано кілька.

Такі тести є з предметів: українська мова та література, історія України, іноземна мова, математика, фізика, біологія, хімія і географія

2. Логічні пари

У логічних парах є два стовпчики інформації, позначені цифрами та літерами. За правильно певна відповідність учасник ЗНО-2022 отримує 1 бал, за неправильний – 0 балів.

Ці завдання будуть в тестах з української мови та літератури, історії України, математики, фізики, біології, хімії та географії.

3. Визначення правильності / неправильності твердження

Необхідно визначити чи є запропоноване твердження правильним або неправильним. Оцінюється одним балом з англійської, німецької та іспанської мов.

4. Визначення відповідності

У завданні необхідно підібрати відповідні заголовки до текстів, питання до відповідей або навпаки. За правильно встановлену відповідність абітурієнт отримає 1 бал.

Такі завдання зустрінуться в тестах ЗНО в 2022 році з англійської, німецької та іспанської мови.

5. Заповнення пропусків у тексті

В даному типі завдань необхідно заповнити пропуски і за кожну правильну відповідь буде нараховано 1 бал. Завдання чекають учасників ЗНО, які виберуть іноземні мови.

6. Встановлення правильної послідовності

Необхідно встановити правильну послідовність подій або фактів. За це завдання можна отримати 3 бали, якщо правильно вказати послідовність усіх подій; 2 бали – якщо правильно вказано першу та останню подію, 1 бал – якщо правильно визначено перше або остання подія. В інших випадках бали не нараховуються.

У тестах з історії України будуть ці вправи.

7. Вибір трьох правильних відповідей із семи

Необхідно серед семи варіантів відповідей на питання вибрати три правильних. За кожну правильну відповідь учасник отримає по одному балу. Завдання чекають тих, хто буде здавати історію України або географію.

8. Вибір трьох правильних відповідей із трьох груп варіантів

Учаснику ЗНО-2022 потрібно вибрати з трьох груп по одній правильній відповіді і записати в бланку відповідей. За кожну правильну відповідь присвоюється 1 бал. Завдання буде тільки в тестах з біології.

9. Завдання відкритої форми з правильною відповіддю

Абітурієнт повинен вирішити задачу і записати відповіді до кожної частини завдання в бланку А. Якщо правильно виконані обидві частини – нараховується 2 бали, якщо тільки одна частина – 1 бал. Структуровані завдання передбачені з фізики, математики та хімії.

В неструктурованих завданнях з фізики, математики, хімії та географії оцінюється тільки кінцевий результат, якщо відповідь правильна, Ви отримаєте 2 бали, якщо немає – 0 балів.

10. Завдання відкритої форми з розкритою відповіддю

Відповідь, доповнена фактами, графіками, власною думкою може принести більшу кількість екзаменаційних балів. Такі завдання будуть в тестах з математики, української мови та літератури, іноземних мов.

З математики можна заробити від 4 до 6 балів, з іноземної мови – до 14 балів, з української мови – до 20 балів.

Після проведення тестів ЗНО-2022, будуть оголошені правильні відповіді на завдання і абітурієнт може порахувати свій тестовий бал. Далі необхідно перевести тестовий бал в рейтингову шкалу від 100 до 200.Create AccountLog In Your Account